Головна / Третейський суд

Третейський суд

Універсальною товарною біржею «Україна-Захід», при сприянні провідних юридичних компаній Західного регіону України, 1.02.2006 року було засновано Постійно діючий третейський суд при УТБ «Україна-Захід», що був зареєстрований в органах міністерства юстиції в березні 2006 року.

Ідеєю створення Третейського суду стало об’єднання інтересів фізичних та юридичних осіб з метою створення передумов для розв’язання спорів із застосування механізмів альтернативного судочинства, та його популяризації.

Третейський суд при УТБ «Україна-Захід» є дійсним членом Третейської палати України (рішення № 12 Президії ТПУ від 22.02.2008 року), внесений до реєстру Постійно діючих третейських судів України.

Третейський суд є самостійним, недержавним, незалежним Постійно діючим третейським судом, що здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про третейські суди», Регламентом Постійно діючого третейського суду при Універсальній товарній біржі «Україна-Захід».

Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб — сторін третейського розгляду. Основним принципом діяльності третейського суду є вирішення конфліктів на засадах довіри сторін передати спір на розгляд третейського суду задля врегулювання спору мировою угодою або шляхом винесення судом справедливого та розумного рішення.

Постійно діючий третейський суд при УТБ «Україна-Захід» працює у кількості більше двадцяти третейських суддів та приймає до розгляду будь-які спори, що виникають між юридичними та фізичними особами з цивільних та господарських правовідносин, за виключенням спорів, що згідно з діючим законодавством України не можуть розглядатися третейськими судами, а саме, за винятком:

 • справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 • справ, пов’язаних з державною таємницею;
 • справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Колектив третейських суддів здебільшого складається з адвокатів, керівників підприємств, інших фахівців, які мають достатній рівень кваліфікації, та зарекомендували себе як лідери своєї галузі.

З часу заснування, Третейським судом було розглянуто більше 250-ти справ різного змісту (майнового та немайнового характеру) — про визнання права власності, про визнання дійсними договорів між юридичними та фізичними особами, стягнення заборгованості та інші. По суті розглянутих справ, на засадах всебічності, повноти та об’єктивності, Третейським судом винесено рішення, більшість з яких направлені для отримання виконавчого документа до державних (компетентних) судів.

Третейський суд складається з голови Третейського суду, третейських суддів, а також секретаріату, який формується із секретаря третейського суду, інших працівників секретаріату, кількість та склад яких, визначається головою суду.